Vinterfält 1, Örebro

25 skyttar ställde upp i Örebro PSSK:s Vinterfält 1 den 19 januari. Från vår klubb deltog Antti Roininen, Arto Roininen och Wollrath Ivarsson och de placerade sig som 1:a, 2:a respektive 1:a. Grattis till ett bra resultat!

Resultat