Besiktning av skjutbanan utförd

Nu har vår skjutbana besiktigats. Vi fick några anmärkningar att åtgärda:
1. Skjutbaneinstruktionen som sitter i skjuthallen och utanför dörren behöver uppdateras.
2. Växtligheten längst till höger i skjutvallen ska bort och på den högra vallen ska växter och sly hållas ned ytterligare.
3. En tjock stålplåt ska sättas framför plåtlådan runt motorn för duellstället.
Det ska sedan sättas ett träskydd framför stålplåten.
4. Stenar större än 8 millimeter ska krattas bort från skjutvallen.
5. Skyltarna med varning för riskområde runt skjutbanan behöver kompletteras. Det fattas fortfarande några stycken för att det ska godkännas.

Det är ju inga stora åtgärder som behöver göras. När vi är klara tar vi bilder och skickar in på skjutbaneinstruktion, högra delen av skjutvallen utan växtlighet samt den nya stålplåten. Stenar och skyltar behöver vi bara meddela att vi åtgärdat.
Därefter kommer vi att få förnyat tillstånd för ytterligare 5 år.

P O Andersson har avlidit

Det är med stor sorg och bestörtning vi nåtts av beskedet att kretsens ordförande och ÖPSSK:s mångårige medlem P O Andersson hastigt avlidigt endast 54 år gammal.

Våra tankar går till hans familj och skyttekamrater.

Vila i frid P O, saknaden efter dig kommer att vara stor.

Arbetsdag den 3 maj

6 medlemmar samlades den 3 maj vid skjutbanan för ett sista arbetspass med skjutvallen. Väggen högst upp i vallen är nu helt klart och den sista växtligheten till vänster om duellstället är borttagen. Nu återstår endast att få upp sanden som rasat ned i vallen och lägga sand mot väggen högst upp. Det fattas även en liten bit av väggen framför vallen bredvid duellstället.
Begäran om besiktning är inskickad till polisen. Nu har de nära två månader på sig att besiktiga banan innan vi får skjutförbud.

Det ser riktigt bra ut nu!
Nu är även tavelställen och brädorna till vänster om duellstället uppsatta.

Arbetsdagen den 25 april

4 tappra medlemmar mötte upp för att jobba med vallen inför den kommande besiktningen. Skyddet mot rikoschetter är klart bakom duellstället, men ska fortsätta även bakom precisionstavlorna.
Det fanns lite växtlighet kvar längst till höger i vallen när vi avslutade lördagens arbete så det krävdes en del jobb även under söndagen.

Så här såg skjutvallen ut efter lördagens jobb.
Resultatet av söndagens insats.

Arbetsdagen den 18 april

9 medlemmar deltog även vid denna arbetsdag. Några tidigare deltagare hade förhinder, men andra dök upp i stället. Tyvärr kom vi inte i mål med växtligheten i vallen, eftersom det visade sig finnas en massa trädrötter i denna del vilket gjorde att arbetet tog mycket längre tid än beräknat.
Vi lade skivor som skydd ovanpå planket framför vallen och de döda träden bakom vallen sågades ned. Stort tack till er alla som ställde upp och såg till att vi kom ytterligare en bit närmare målet.

Skjutvallen efter dagens arbete.

Arbetsdagen den 4 april

9 medlemmar mötte upp vid skjutbanan för att rensa bort växtlighet från vallen, samt sätta upp brädor för att hindra sanden från att rasa ned.
Mer än halva vallen är nu rensad och hela brädväggen är på plats.
Stort tack till er alla för väl utfört arbete och för trevligt sällskap!

Så här såg det ut innan vi började.
Här är resultatet av dagens arbete.

Beslut från SPSF angående tävlingsverksamheten

Svenska Pistolskytteförbundets styrelse och Verkställande Utskott har tagit beslut som påverkar tävlingsverksamheten inom förbundet med anledning av den pågående pandemin Covid-19.
Beslutet gäller t o m 21 juni 2020 om inte annat meddelas.
Det innebär bland annat för vår del att vi inte kan åka till tävlingar utanför vår krets och att VSM fält flyttas till hösten.
Dessutom får inte fler än 50 personer vistas samtidigt på en tävlingsplats.
Vi får se vad det innebär för Kretsmästerskapet i fält B,C den 3 maj och precision C den 7 juni.

Beslut