Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.

Den kan även genomföras som en halvmatch om 6 serier. Därvid skjuts 2 serier på respektive visningstid.
Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B,C och R. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid, tillåts stödhand i vapengrupp A och R. Veteran äldre har även tillåtelse att använda stödhand i vapengrupp C.

Tavlan som används är den internationella snabbpistoltavlan.

De svenska reglerna är baserade på reglerna från CISM (International Military Sport Council).

Källa
Svenska Pistolskytteförbundet