Örebroträffen fält

Örebroträffen i fält hölls även i år i Lindesberg och Fjugesta Psk ansvarade för station 4 tillsammans med Laxå Psk.
Från vår klubb startade Thomas Blanck, Tomas Nilsson, Kent Grönholm, Wollrath Ivarsson samt Ragnar Olsson.
Bäst lyckades Ragnar som sköt fullt i 3B och vann VÄC på 45/27. Vi övriga fick mer blygsamma resultat och placeringar.

Resultat