Mörkerfält Örebro

Örebro PSSK:s mörkerfält avgjordes den 2 november.
Ende deltagare från vår klubb var Wollrath Ivarsson som vann VYC.

Resultat