Fältskjutning, Älvenäs

Älvenäs Pistolskytteklubb arrangerade sin årliga fältskjutning den 14 april.
Kent Grönholm for dit och möttes av en trevlig bana och ett riktigt skönt vårväder.
Det gick riktigt skapligt: De 44 träffarna i VYC räckte överraskande nog till en klasseger, medan 45 träff med B-vapnet resulterade i en tredjeplats i B3. Det bör noteras att endast 7 skyttar ställde upp i B3.

Resultat