Beslut från SPSF angående tävlingsverksamheten

Svenska Pistolskytteförbundets styrelse och Verkställande Utskott har tagit beslut som påverkar tävlingsverksamheten inom förbundet med anledning av den pågående pandemin Covid-19.
Beslutet gäller t o m 21 juni 2020 om inte annat meddelas.
Det innebär bland annat för vår del att vi inte kan åka till tävlingar utanför vår krets och att VSM fält flyttas till hösten.
Dessutom får inte fler än 50 personer vistas samtidigt på en tävlingsplats.
Vi får se vad det innebär för Kretsmästerskapet i fält B,C den 3 maj och precision C den 7 juni.

Beslut