Besiktning av skjutbanan utförd

Nu har vår skjutbana besiktigats. Vi fick några anmärkningar att åtgärda:
1. Skjutbaneinstruktionen som sitter i skjuthallen och utanför dörren behöver uppdateras.
2. Växtligheten längst till höger i skjutvallen ska bort och på den högra vallen ska växter och sly hållas ned ytterligare.
3. En tjock stålplåt ska sättas framför plåtlådan runt motorn för duellstället.
Det ska sedan sättas ett träskydd framför stålplåten.
4. Stenar större än 8 millimeter ska krattas bort från skjutvallen.
5. Skyltarna med varning för riskområde runt skjutbanan behöver kompletteras. Det fattas fortfarande några stycken för att det ska godkännas.

Det är ju inga stora åtgärder som behöver göras. När vi är klara tar vi bilder och skickar in på skjutbaneinstruktion, högra delen av skjutvallen utan växtlighet samt den nya stålplåten. Stenar och skyltar behöver vi bara meddela att vi åtgärdat.
Därefter kommer vi att få förnyat tillstånd för ytterligare 5 år.